konkurs pune,

oglas za rabota

Punëtorë në Prodhim/Работник за Производство Плата= 24000ден.

Shofer  për shpërndarje të Ujit/ Шофер за достава на Вода Плата=32000 ден.

Plotëso formularin/ Пополнете го формуларот 

Vendodhja: Fsh. Odër, komuna e Tearcës
Локација: С. Одри, општина Теарце

Pagesa: Paga shumë e kënaqshme
Плаќање: Солидно

Benefite:

Kontratë pune e rregullt
Siguracione  të mbuluara
Benefite në bazë të performancës

Бенефити:

Договор за работа
Осигурувања
Предности базирани на перформанси

Përshkrimi i Vendeve të Punës:  

Опис на работните места:

1. Punëtor në Prodhim/ Работник во Производство

2. Shofer me Kategorine C/ Возач со Ц Категориа

3. Teknolog Ushqimi/ Технолог (прехранбена Индустриа)

4. Punëtorë në Depo/ Магационер

5. Kontabiliste/Сметководителка

6. Administratë/ Администрациа

7.Marketing/Маркетинг

8. Agjent Shitje/ Комерциалист

Our company: Sun and Stars Doo

Adress:Теарце ул. 101 . ОДРИ 1225 Тетово

tel:+38976256899

© 2020 by Iam water Scardica

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon