top of page

Hашата историја

Iam Water Scardica беше визија, сега веќе креација на Мимоза и Авни Таќи од Тетово. Во бизнисот се од далечната 1999 година со нивниот најуспешен "Sun and Stars" бренд. Имајќи во предвид дека Македонија е релативно мала земја, една од најстарите планини во светот, Шар Планина, е извор на една од најквалитетните изворски води во светот. На една прошетка во природа, Авни наиде на планински извор, ја наполни дланката со вода од изворот и ја 

проба.

Пиејќи од водата во дланката ја почувствува нејзината чистина и знаеше дека пие нешто извонредно. Набргу потоа ја однесе водата во лабораторија на испитување. Резултатите беа шокантни. Квалитетот на водата беше нешто кое го немаа никогаш видено. Од тој ден Авни и Мимоза беа посветени во напорот да ја донесат ова вода не само на нивната нација, туку и на целиот свет.

bottom of page